Nasjonalbiblioteket
Søknads- og rapportskjema
Prosjekt- og utviklingsmidler
 
 
 
 


Alle felter merket med (*) er obligatoriske for utfyllingen.
 Tjeneste
Velg tjeneste

Du kan starte på en ny søknad, eller hente opp en mellomlagret søknad med referansenummer.

Du kan starte på en ny statusrapport, eller hente opp en mellomlagret rapport med referansenummer.

(Tjenesten gjøres tilgjengelig i oktober 2014)