Nasjonalbiblioteket
Søknads- og rapportskjema
Prosjekt- og utviklingsmidler
 
 
 
 


Alle felter merket med (*) er obligatoriske for utfyllingen.
 Tjeneste
Velg tjeneste

Søknad om prosjektmidler.
Du kan starte på en ny søknad, eller hente opp en mellomlagret søknad med referansenummer.
Fristen for innlevering er utløpt for denne søknadsperioden

Du kan starte på en ny statusrapport, eller hente opp en mellomlagret rapport med referansenummer.
Fristen for innlevering er utløpt for denne søknadsperioden

(Tjenesten ventes å bli tilgjengelig første halvår 2014)